Pronájem a odkup půdy

 

Rychlý kontakt

+420 775 201 786

INFO@AGROPRIBICE.CZ

Přibice

Co u nás najdete:

 • kvalitní bylinky (např. máta, meduňka)
 • samosběry jahod
 • levandulové lány
 • obiloviny
 • brambory

Naše společnost si dovoluje oslovit vlastníky zemědělských pozemků v katastrálním území Přibice, Vranovice na Svratkou, Pohořelice, Ivaň, Přísnotice, Žabčice s nabídkou pachtu (pronájmu) jejich pozemků.

Co nabízíme:

 • Čestné a rovné jednání, ctíme vlastnické právo k pozemku

 • Základní nájemné ve výši 5000,- Kč za 1 ha nebo (naturální plnění komoditou dle dohody) – (platba nájmu rok dopředu dle dohody)

 • Dobu pachtu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let (kratší po vzájemné dohodě)

 • Každý rok automatické navýšení nájmu o inflaci.

 • Daň z propachtovaných pozemků hradí naše firma

V případě, že potřebuje vlastník pozemků některý pozemek využívat pro svoji potřebu (stavba, přístupová komunikace, uložení materiálů), je po vzájemné dohodě výpovědní doba 1 rok.

Co nenabízíme:

 • Dobu pronájmu s výpovědní dobou 7 let a delší
 • Přenesení odpovědnosti na vlastníka pozemků při dokazování vzniklých škod na pozemcích způsobené třetí nebo neznámou osobou
 • Pronájem třetí osobě bez souhlasu vlastníka pozemku
 • Omezení vlastníka pozemků dohlížet na hospodaření na jeho pozemcích

Věříme, že Vás naše nabídka pachtu pozemků zaujala a pečlivě ji porovnáte s dalšími nabídkami.

Pachtovní smlouvu k nahlédnutí naleznete na stránkách www.agropribice.cz

Odkup půdy

Vzhledem k tomu, že zemědělsky hospodaříme a jsme vlastníky pozemků v katastrálním území Přibice, Vranovice na Svratkou, Pohořelice, Ivaň, Přísnotice, Žabčice

Dovolujeme si oslovit vlastníky zemědělských pozemků s nabídkou odkupu jejich pozemků, a to jak celých, tak jejich podílů.

Nabízíme:

1. Vždy garanci nejvyšší ceny v porovnání s nabídkou od ostatních subjektů

2. Platbu v hotovosti nebo převodem na účet při podpisu smlouvy

3. Žádné poplatky: uhradíme veškeré náklady související s uzavřením smlouvy (vyhotovení kupní smlouvy, vklad na katastr nemovitostí apod.)

4. Kompletní právní servis a poradenství při uzavírání smluv

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na čísle: 775 201 786

 

Kontaktujte nás

+420 775 201 786

INFO@AGROPRIBICE.CZ

Přibice

Kvalita a spokojenost našich zákazníků na prvním místě